Doğum Günü Bulunamadı...

   

    Rehber Koleji’nde rehberlik servisi, öğrencilerimize “kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik” alanlarında hizmetler vermektedir. Kişisel-sosyal rehberlik kapsamında yapılan çalışmalarda öğrencilerimizin kendini tanıyan, yeterliliklerini keşfetmiş, meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bir birey olması noktasında onlara rehber olmak için testler uygulanmakta ve bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Kolejimizde uygulanan rehberlik faaliyetlerinin her aşamasında öğrenci merkezdedir. Ve yapılan çalışmalarda öğrencinin gelişim dönemleri dikkate alınmaktadır.

   Eğitsel rehberlik alanında öğrencilerimize bireysel ders çalışma programları hazırlanmakta, konu eksiklikleri tespit edilen alanlarda birebir etüt programları düzenlenmektedir Ayrıca öğrencilerimizin düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmaları amacıyla rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize “verimli ders çalışma, zaman yönetimi, stresle başa çıkabilme” gibi seminerler düzenlenerek öğrencilerimiz bilinçlendirilmektedir.

   Mesleki rehberlik çalışmalarında “kariyer günleri” düzenlenmekte farklı alanlarda meslekler ve çalışma alanları öğrencilere tanıtılarak meslek seçimi noktasında öğrencilerimiz bilgilendirilip ilgi ve yetenekleri tespit edilerek bu doğrultuda yönlendirmeler yapılmaktadır.

   Rehber koleji rehberlik servisi olarak nihai amacımız milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendini ve yeterliliklerini keşfetmiş, sosyal bir birey olma vasfı kazanmış, ailesine,yurduna ve dünyaya yararlı olabilecek bireyler yetiştirmektir.